Софтхаус ООД
гр. София
бул. "Янко Сакъзов" №68, ет.6
тел/факс: (+359 2) 846 46 23
Моб.: +359 897 992 779