Интегрирана информационна система
Възможност за разширяване
Високо ниво на сигурност на данните
  • Ежедневно архивиране на данните в data center /в случай на пожар, кражба и др. Можем да възстановим всички данни в рамките на 4 часа./
  • Използване на криптиран протокол за връзка със системата /HTTPS/
  • Възможност за ограничаване на достъпа само до определени IP Адреси
  • Системата е инспектирана от Insecurebg.org /първата фирма занимаваща се с проверка на сигурността на онлайн софтуер в България/
WEB приложение
Единност на информацията
Възможност за поддържане и управляване на голям обем информация
Унифициране работата на потребителя
Намалява процента на субективните решения и съответно фактора „човешка грешка”.
Възможност за подобряване функционалността на системата без ограничения
Прилагане на най-новите софтуерни технологии, които осигуряват бързо обновяване, правдоподобност и сигурност, много лесно включване на допълнителни компютри към системата
Напълно локализирана и отговаря на всички изисквания и разпоредби на българското законодателство и действащата нормативна уредба. Дава възможност за промени спрямо нови законови изисквания