Гъвкавост
Системата може бързо да бъде настроена, както за стандартните процеси, така и за специфични такива в различни кантори на ЧСИ, което я прави максимално гъвкава и лесна за интегриране.
Достъпност
Тъй като системата е уеб базирана и е проектирана спрямо най-високите изисквания за сигурност на информацията, тя дава възможност за достъп на потребителите от всеки компютър намиращ се в кантората на ЧСИ, като при необходимост и от всеки компютър, разполагащ с интернет свързаност независимо от неговото местонахождение.
Разширяемост
Системата „Executor™” е изграден така, че да дава възможност да бъде допълнително настройвана според нуждите на различните частни съдебни изпълнители, за да може да изпълнява напълно процесите в различните кантори.